Sponsorudvalg

Du kan se klubbens sponsorpakker her: Sponsorpakker.

 

 

INge Lise Hummelgaard

Inge Lise Hummelgaard (Formand)
Tlf. 25 56 18 86
ihummelgaard@hotmail.com

Jørgen Rasmussen
Tlf. 60 88 66 19
jvrasmussen@live.dk

GKL’s sponsorer bidrager væsentligt til vores golfklub og uden dem ville flere af vore aktiviteter enten ikke være mulige eller i hvert fald ikke kunne gennemføres, som vi alle gerne ønsker. Det drejer sig om alt fra præmier til skilte og flag og…

Arbejdet med vore sponsorer og aktiviteterne heromkring er meget vigtigt for hele klubben og det er derfor utrolig vigtigt, at medlemmerne bakker op om dette arbejde.

Det kan være alt fra at indgå sponsoraftaler, idéer til nye sponsorer, afvikling af golf-arrangementer, arrangere eller medvirke til afvikling af arrangementer i vores GKL-Erhvervsklub …. eller en helt masse andet!

Så derfor: giv en hånd med i sponsorudvalgets arbejde! Kontakt mig på tlf. 25 56 18 86 eller på mail til Inge Lise Hummelgaard og lad os få en snak.

Ser frem til at høre fra dig!

Mange hilsner
Inge Lise Hummelgaard