Den fynske kaninturnering

Propositioner for 6-12 mands Kaniner 2018.
Deltagere: Blommenslyst, Vestfyn, Svendborg, Skt. Knud, Odense, Odense Eventyr, Lillebælt, Barløseborg, Midtfyn, Langesø og Faaborg Golfklub.
Alder: Over 18 år inden den 1. januar det pågældende turneringsår.
Handicapindex: 37-72

En spiller som spiller sig ned inden turneringen skal deltage i sit nye hcp.

Spilleform: 9 hullers stableford.

Ved ulige antal spillere pr. hold, udgår den/de laveste score på det hold med de fleste spillere.

Hvis to eller flere spillere står lige anføres vinderen ved laveste handicapindeks, derefter lige huller o.s.v

Præmier: Spilleren med den bedste score på hvert hold får erkendtlighed fra modstanderens klub.

Det sociale samvær aftales fra gang til gang klubberne imellem.

Der skal foreligge tilmelding til spisning som er bindende.

Ægtefælle/ven/veninde kan også deltage i spisningen og er ligeledes bindende.

Tuneringsfee: Der er ingen turnerings- eller greenfee.
Tidspunkt: Søndag med mødetid kl.15,30 med start kl.16,00

Datoerne aftales ved kaninledernes opstartsmøde. Dvs andre spilletidspunkter kan være aftalt

Turneringer: Turneringerne spilles en gang om året mod hver klub og på skiftende baner.

Tilmeldingsliste sendes til hjemmeklubben således at den er klubben i hænde torsdag før turneringen.

Turneringerne spilles i 2 grupper med rokeringer hvert andet år.

 

Propositioner for Superkanin 2018

Matcherne spilles mellem de fynske golfklubber efter følgende retningslinier:

 

Spilleform:

Hulspil over 18 huller, 6 spillere (3 damer og 3 herrer) på hvert hold. Der spilles 1 mixed foursome og 4 singler (2 damesingler og 2 herresingler).

Hcp 37-42 (undtagelsesvis kan der suppleres med spillere med hcp 33-36) – max. 1 hold pr. klub.

Herrerne spiller fra gul tee og damerne fra rød tee.

Matcherne spilles med fuldt handicap (mixed foursome beregnes som gennemsnit af begge spillere).

Matcherne spilles uden match- og greenfee.

Der spilles mod samtlige fynske kaninklubber på hjemmebane hvert andet år.

Spillerne skal være fyldt 18 år inden den 1. januar i det pågældende turneringsår. Det handicap som spilleren har 6 dage før en match er gældende for matchen. Spillere må kun spille for den klub hvor han/hun har hjemmeklub.

På hvert hold skal der være en holdkaptajn, som meddeler holdets opstilling til modstanderens holdkaptajn inden matchen.

Spillernes navne opføres på det til hjemmeholdet holdkaptajn udleverede holdkort.

Holdkaptajnen kan frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod singlerne skal opstilles i handicaporden.

Der må ikke bruges caddy.

 

Regler for manglende spillere:

Hvis der ikke stilles med fuldt hold, gælder følgende regler:

Mangler der 1 herre tabes 2. herresingle.

Mangler der 2 herrer tabes begge herresingler.

Mangler der 1 dame tabes 2. damesingle.

Mangler 2 damer tabes begge damesingler.

Mangler der 1 herre og 1 dame tabes 2. herre- og damesingle.

Hvis et hold ikke kan stille med mindst 4 spillere tabes matchen 11 – 0.

Hvis begge hold stiller med mindre end 4 spillere er matchens resultat 0 – 0.

 

Regler for pointgivning:

Hver vundet single giver 2 matchpoint. Vundet foursome giver 3 matchpoint. Hvis lige efter 18 huller deles matchen.

Hvis en holdmatch afbrydes før alle matcher er færdigspillet tildeles matchpoints i de afbrudte matcher efter stillingen på afbrydelsestidspunktet.

Det hold som har flest matchpoint når matchen er færdig er vinder, og får 2 turneringspoint. Hvis lige får hver klub 1 turneringspoint.

Det hold som har flest turneringspoint når turneringen er færdig er turneringsvinder.

Hvis 2 eller flere hold står lige er det holdenes sammenlagte matchpoint som er afgørende.

Hvis stadig lige er det vundne matchpoint på udebane som er afgørende (hvis der er spillet lige mange matcher på udebane).

Hvis stadig lige sudden death play off (1. herresingle).

 

Spille- og mødetider:

Matcherne skal så vidt muligt afvikles på de fastsatte datoer. Holdkaptajnen kan aftale en anden spilledato eller starttidspunkt, hvis begge kan acceptere den nye spilledato og/ellerstarttidspunkt.

Hvis ikke står den programsatte dato og spilletidspunkt fast. Aftaler om ændret spilledato og/eller starttidspunkt skal være aftalt senest dagen før den programsatte spilledato.

Matcherne starter kl. 17,00 og er andet ikke aftalt skal holdene være sat senest kl. 16,45.

 

Afslutningsmatch:

Afslutningsmatchen er åben for alle spillere, som har deltaget på hold i turneringen, også selv om de er blevet handicapspillere. Alle kaninledere kan også deltage.

Matchen spilles som 18 hullers foursome.

DATO OG TILMELDNING ER OPHÆNGT I GREEN FEE RUMMET