Nye handicapregler

Som det er de fleste bekendt, kommer der et nyt handicapsystem fra 2021.
Kaldet WHS.

Der findes gode beskrivelser på DGU’s hjemmeside:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/det-nye-handicapsystem-forklaret

Der er ligeledes et link til et regneark, hvor man selv kan beregne sit nye hcp.

Men kort fortalt, går det nye system ud på at vise den reelle spillestyrke og et hcp man kan spille til.

For at beregne hcp skal der bruges de seneste 20 scores. De 8 bedste tælles sammen og divideres med 8. Når en ny score indberettes og den ikke er blandt de 8 bedste, har den ingen indflydelse på hcp. Er den mellem de 8 bedste vil der måske ske en regulering.
Der er flere faktorer der har indflydelse, derfor kan man ikke se sit nye hcp før dagen efter at runden er spillet.

Der opfordres til at får indberettet 20 scores. Kan det ikke lade sig gøre, kan det nye hcp stadig udregnes, det vil bare ikke være så nøjagtigt.

Når Dansk golf union har fået afholdt deres kurser og seminarer vedr. det nye system og har lavet en undervisningsskabelon, vil der i klubben bliver afholdt en introduktion til medlemmerne om det nye system.

Handicapkomiteen kan kun opfordre til en smule tålmodighed. Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål.

På vegne af handicapkomiteen
Torben Jäger

 

______________________________________________________________________

 

EGA-handicapsystemet er revideret pr 1.januar 2016 og gælder til 31. december 2019.

DE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER ER:

Antal tilladte EDS runder hæves fra 2 til 3 gange pr kalenderuge..

Grænsen for tællende 9-huls runder SÆNKES fra 18,5 til 11,5

EGA handicapgrænsen HÆVES fra 36 til 54.

DGU anbefaler et starthandicap på 72- og genindfører Klubhandicap. Klubhandicap er altså handicap over 54, og mistede EGA handicap.

Ny beregningsmetode til Handicaprevision ( tidligere Årsrevision). Første ”nye” revision gennemføres i Januar 2017 .

Ved stablefordpoint under bufferzonen, tillægges alle i handicapgrupperne  1, 2 , 3, 4 og 5  0,1 i handicap.

Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om det er spillet under normale forhold. CBA intervallet REDUCERES fra ( +1 til -4) til ( +1 til -2/RO )

HVORNÅR REGULERES HANDICAPPET:

Når der spilles en tællende runde/turnering. Der reguleres op eller ned afhængig af antal stablefordpoint (CBA-beregning).

Når der spilles EDS: Der kan nu spilles 3 EDS runder pr kalenderuge. Scorekortet påtegnes EDS inden runden starter. Efter en EDS runde, skal scorekortet altid registreres, enten ved selvregistrering ( husk at gemme scorekortet i 2 måneder) eller det afleveres i klubben. EDS kan kun spilles af handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5. Der kan spilles EDS på andre baner i DK. – og på udenlandske baner. Ved sidstnævnte SKAL scorekortet afleveres til regulering i Hjemklub. Handicapgruppe 6 : 37-54(72) kan meddele markøren inden en runde, at runden er tællende. Her er ingen antal runder pr. kalenderuge, altså EDS uden begrænsninger.

9-huls score: spillere i handicapgrupperne 3-6 har også ret til at spille 9-huls runder, dog kun en` tællende 9-huls runde pr. dag.

Handicaprevisionen udarbejdes elektronisk i Golfbox ved årsskiftet for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du have afleveret mindst 8 tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst 4 scores fra tællende runder pr. år). Dit handicap kan nu justeres opad eller nedad, eller efterlades uændret.

Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores til at gennemføre en Handicaprevision ændres dit handicap til et Klubhandicap. Et Klubhandicap er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet antyder vil det primært være tilstrækkeligt for “klubspil”. Der kan nemlig til visse turneringer være krav om EGA Handicap for at kunne deltage.
Et mistet EGA Handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder.

Vi opfordrer KRAFTIGT til selvregistrering på egen computer, eller på klubbens touch stander. HUSK at scorekortet skal gemmes i 2 måneder, for evt kontrol.