Handicapkomiteen

Handicapkomiteen er ansvarlig for:

Reregulering af medlemmernes handicap – såvel nedregulering, som opregulering via EDS.

Torben Jäger
torben.jaeger@stofanet.dk

 

Georg Thomsen
gkl@outlook.dk