Vedtægter

Golfklubbens gældende vedtægter kan ses i PDF-format ved linket herunder:

Download vedtægerne.

Disse vedtægter blev vedtaget på Generalforsamlingen den 24.02.2016.

Trykt eksemplar af disse vedtægter kan rekvireres i klubbens sekretariat.

 

Retningslinier for skift af medlemskategori

Overgang fra passivt til aktivt medlemskab kan ske ved en måneds påbegyndelse. Såfremt et passivt medlem, der tidligere har været aktivt og betalt indskud uden at få dette indskud refunderet, ønsker at ændre medlemskab til et aktivt medlemskab, kan dette ske uden erlæggelse af nyt indskud. I dette tilfælde betaler medlemmet den fulde kontingentdifference imellem passivt medlemskab og det aktive medlemskab for hele året.

Overgang fra passivt til flex-medlemskab kan ske ved en måneds begyndelse. I dette tilfælde betaler medlemmet den fulde kontingentdifference imellem passivt medlemskab og flex-medlemskabet for hele året. Indskud refunderes ikke.

Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 2 måneders forudgående varsel med virkning fra førstkommende 1. januar. Betalt kontingent refunderes ikke.

Overgang fra aktivt til flex-medlemskab kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 2 måneders forudgående varsel med virkning fra førstkommende 1. januar. Betalt kontingent refunderes ikke. Overgang fra aktivt medlemskab til flex-medlemskab medfører ikke tilbagebetaling af indskud.

Overgang fra flex-medlem til aktivt medlemskab kan ske ved en måneds begyndelse. Såfremt et flex-medlem, der tidligere har været aktivt og betalt indskud, ønsker at ændre medlemskab til et aktivt medlemskab, kan dette ske uden erlæggelse af nyt indskud. I dette tilfælde betaler medlemmet den fulde kontingentdifference imellem flex-medlemskab og det aktive medlemskab for hele året.