Lokalregler

Banemarkeringer:

 • Hvide: Out of bounds
 • Røde: Strafområde
 • Blå pæle: Areal under reparation
 • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud

 

Markeringerne kan enten være pæle, plader eller malede streger.

Røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer på banen, samt træer, forsynet med støttepæl, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i.h.t. Regel 16.1.

Bold out of Bounds eller mistet i rough:

Når Spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds
 1. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområde baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for lempelsesområde

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referenceområdet

Når Spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil , og må ikke spilles
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid ( se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En Spiller må bruge denne lempelsesmulighed ofr en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, er en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid mod lokalreglerne: Generel straf efter regel 14.7a

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 strafslag

Endnu ikke godkendt af DGU

Der skal tages hensyn til krydsende trafik på hul 3.

Det er forbudt at hente Out of Boundsbolde på marken ved hul 4 og privat grund ved hul 12.

Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker på greens op.

I bunkers: Hele riven skal lægges ned i bunkeren, og den skal lægges på med tænderne på  langs af spilleretningen.

 

Vejledning for lokalregel om mistet bold i rough eller out of bounds

 

 

Afstandsmarkeringer på fairway er til forkant af green.

.