Almindelige turneringsbetingelser

Såfremt andet ikke fremgår af invitationen/propositionerne til en turnering, gælder klubbens almindelige turneringsbetingelser

 1. TILMELDINGSLISTE opsættes/åbnes i www.golfbox.dk  14 dage før turneringen.
 2. TILMELDINGSFRISTEN udløber kl. 14:00 på 3. dagen før turneringen.
 3. STARTLISTE offentliggøres senest 2 dage før turneringen.
 4. Tilmelding sker enten på www.golfbox.dk med samtidig betaling af turneringsfee eller ved matchkuvert.
 5. TILMELDING er bindende, når tilmeldingsfristen i golfbox er overskredet. Afbud gælder kun, hvis det meddeles den ansvarlige turneringsleder. Turneringsfee refunderes ikke ved afbud. Udeblivelse fra en turnering medfører automatisk karantæne i 1 turnerings/matchdag.
 6. Scorekort afhentes i klubhuset senest 15 min. før start. Gæstespillere ved åbne TURNERINGER betaler fuld turneringsfee og 200 kr. i greenfee.
 7. Man skal så vidt muligt være på TEESTEDET senest 5 min. før start.
  Ved fremmøde inden for 5 min. efter udmeldt starttid tildeles 2 strafslag/tab af hul. Fremmøde senere end 5 min. efter udmeldt starttid medfører diskvalifikation.
 8. I tilfælde af LIGE RESULTATER afgøres placering således:
  1.  Hulspil = Sudden death play off hul 1 og fremefter.
  2.  Slagspil = Laveste hcp. indeks
  3.  Bedste bruttoscore kan ikke også vinde nettoscore
 9. Længste drive skal være på fairway.
 10. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes. I modsat fald bibeholdes placering – hvorimod præmie ikke udleveres.

Der tages forbehold for ændringer og forhold, som ikke er turneringsudvalget bekendt.